Vianočná

I

II

III

O Zjavení Pána

I

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo tajomným vtelením tvojho Slova zažiarilo našej duši nové svetlo tvojej slávy. Keď takto po­znávame Boha viditeľne, nech nás on sám strhne k láske vecí neviditeľných.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

 

I.

II.

III.

 

II

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo on, neviditeľné večné Slovo, vo vzneše­nom tajomstve svojho narodenia prišiel medzi nás ako viditeľný človek; zrodený z Otca pred všet­kými vekmi, v plnosti časov narodil sa z panenskej matky, aby pozdvihol z pádu celé stvorenie, obnovil v sebe všetky veci a stratené ľudstvo opäť povolal do nebeského kráľovstva.

Preto ťa oslavujeme a so všetkými anjelmi chválime a radostne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

 

III

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Lebo v ňom sa dnes jasne zjavila tajomná vý­mena, ktorá nám priniesla spásu: keď sa totiž tvoj večný Syn stal smrteľným človekom, povznie­sol našu ľudskú pominuteľnosť k nehynúcej sláve a nám smrteľným dal podiel na tvojej večnosti.

Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radostne vyznávame:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.

O Zjavení Pána

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade tebe, Pane, svätý Otče, všemohúci a večný Bože.

Lebo dnes si odhalil tajomstvo našej spásy, dnes si nám zjavil Svetlo národov, svojho Syna Ježiša Krista. On sa zjavil v našom smrteľnom tele a obnovil nás nevídaným svetlom svojej nesmrteľnosti.

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všet­kých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA:

I.

II.

III.