CEZROČNÉ OBDOBIE

FÉRIE

NEPÁRNY ROK

PÁRNY ROK

NEDELE

A     B     C

 

SLÁVNOSTI PÁNA

A     B     C

NEPÁRNY ROK

1     2      3      4      5      6      7      8      9    10    11    12    13    14    15    16   17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31     32    33    34

PÁRNY ROK

1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34

CEZROČNE NEDELE V ROKU A

2     3     4     5     6     7     8     9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Krista Kráľa

 

CEZROČNE NEDELE V ROKU B

2     3     4     5     6     7     8     9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Krista Kráľa

 

CEZROČNE NEDELE V ROKU C

2     3     4     5     6     7     8     9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Krista Kráľa