NÁVŠTEVA A SVÄTÉ PRIJÍMANIE CHORÝCH

OBRAD POMAZANIA CHORÝCH

VIATIKUM

OBRAD UDEĽOVANIA SVIATOSTÍ CHORÉMU, KTORÝ JE V BLÍZKOM NEBEZPEČENSTVE SMRTI

BIRMOVANIE v nebezpečenstve smrti

OBRAD ODPORÚČANIA ZOMIERAJÚCICH