MÁJ

1

Sv. Jozefa, robotníka
ľubovoľná spomienka

2

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

3

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
sviatok

11

Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice
ľubovoľná spomienka
(všeobecný [pre Slovensko])

12

A

Sv. Nerea a Achila, mučeníkov
ľubovoľná spomienka

 

B

Sv. Pankráca, mučeníka
ľubovoľná spomienka

13

Panny Márie Fatimskej
ľubovoľná spomienka

14

Sv. Mateja, apoštola
sviatok

16

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
spomienka
(v Rožňavskej diecéze sviatok hlavného patróna)

18

Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
ľubovoľná spomienka

20

Sv. Bernardína Sienského, kňaza
ľubovoľná spomienka

21

Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
ľubovoľná spomienka

22

Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky
ľubovoľná spomienka

25

A

Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

 

B

Sv. Gregora VII., pápeža
ľubovoľná spomienka

 

C

Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny
ľubovoľná spomienka

26

Sv. Filipa Neriho, kňaza
spomienka

27

Sv. Augustína z Canterbury, biskupa
ľubovoľná spomienka

x 

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
spomienka

Vysvetlivky

Červenou farbou sú vyznačené prikázané sviatky.

VEĽKÝMI PÍSMENAMI sú vyznačené slávnosti.