OKTÓBER

1

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

2

Svätých anjelov strážcov
spomienka

4

Sv. Františka Assiského
spomienka

6

Sv. Bruna, kňaza
ľubovoľná spomienka

7

Ružencovej prebl. Panny Márie
spomienka

9

A

Sv. Dionýzia, biskupa, a spoločníkov, mučeníka
ľubovoľná spomienka

 

B

Sv. Jána Leonardiho, kňaza
ľubovoľná spomienka

14

Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka
ľubovoľná spomienka

15

Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

16

A

Sv. Margity Márie Alacoque, panny
ľubovoľná spomienka

 

B

Sv. Hedvigy, rehoľníčky
ľubovoľná spomienka

17

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
spomienka

18

Sv. Lukáša, evanjelistu
sviatok

19

A

Sv. Jána de Brébeuf a sv. Izáka Jogues, kňazov, a spoločníkov, mučeníkov
ľubovoľná spomienka

 

B

Sv. Pavla z Kríža, kňaza
ľubovoľná spomienka

23

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
ľubovoľná spomienka

24

Sv. Antona Márie Clareta, biskupa
ľubovoľná spomienka

25

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Spišskom Podhradí
sviatok
(všeobecný [pre Slovensko] | len v Spišskej diecéze)

26

VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMOV, KTORÝCH DEŇ POSVIACKY JE NEZNÁMY
slávnosť
(len v konsekrovaných kostoloch)

27

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Rožňave
sviatok
(všeobecný [pre Slovensko] | len v Rožňavskej diecéze)

28

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
sviatok

Vysvetlivky

Červenou farbou sú vyznačené prikázané sviatky.

VEĽKÝMI PÍSMENAMI sú vyznačené slávnosti.