VIANOCE

Oktáva

Po oktáve

 

Oktáva

25. 12. Narodenie Pána

26. 12. Sv. Štefana

27. 12. sv. Jána evanjelistu

28.12. sv. Neviniatok

29. 12.

30. 12.

31. 12.

Svätej Rodiny

1. 1. Panny Márie Bohorodičky

 

Po oktáve

Druhá nedeľa po narodení Pána

6. 1. Zjavenie Pána

Krst Krista Pána

A  B C

férie