JÚN

 1

Sv. Justína, mučeníka
spomienka

2

Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov
ľubovoľná spomienka

3

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
spomienka

5

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
spomienka

6

Sv. Norberta, biskupa
ľubovoľná spomienka

9

Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

11

Sv. Barnabáša, apoštola
spomienka

13

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

16

Sv. Neita, mučeníka
spomienka
(všeobecný [pre Slovensko] | len v rožňavskej katedrále)

19

Sv. Romualda, opáta
ľubovoľná spomienka

21

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
spomienka

22

A

Sv. Jána Fishera, biskupa, a sv. Tomáša Mórusa, mučeníkov
ľubovoľná spomienka

 

B

Sv. Pavlína z Noly, biskupa
ľubovoľná spomienka

24

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA
slávnosť
(hlavný patrón Trnavskej arcidiecézy)

27

A

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubovoľná spomienka

 

B

Sv. Ladislava
ľubovoľná spomienka
(všeobecný [pre Slovensko] | v Bratislavskej a Trnavskej arcidiecéze
a v Banskobystrickej, Nitrianskej a Rožňavskej diecéze)

28

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
spomienka

29

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
slávnosť

30

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
ľubovoľná spomienka

Vysvetlivky

·         Červenou farbou sú vyznačené prikázané sviatky.

·         VEĽKÝMI PÍSMENAMI sú vyznačené slávnosti.