PREFÁCIE

 

EUCHARISTICKÉ MODLITBY

 

PREFÁCIE:

ADVENTNÁ

VIANOČNÁ

PÔSTNA

VEĽKONOČNÁ

NEDEĽNÁ

O EUCHARISTII

O PANNE MÁRII

O SV. JOZEFOVI

O APOŠTOLOCH

O SVÄTÝCH

SPOLOČNÁ

O ZOSNULÝCH

 

EUCHARISTICKÉ MODLITBY:

PRVÁ

DRUHÁ

TRETIA

ŠTVRTÁ

O ZMIERENÍ

-        PRVÁ

-        DRUHÁ

ZA ROZLIČNÉ POTREBY