POŽEHNANIE

·       OSÔB

·       DEVOCIONÁLIÍ:

·       VECÍ

·       PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

 

OSÔB

·       RODÍN NA SVIATOK SVÄTEJ RODINY

·       KOLEDNIKOV

·       SNÚBENCOV (ZÁSNUBY)

·       MATKY PRED PÔRODOM

·       JUBILUJÚCICH MANŽELOV

·       STARÝCH ĽUDÍ

·       CHORÝCH

·       NA CESTU

·       PÚTNIKOV

 

DEVOCIONÁLIÍ:

·       KRÍŽA

·       RUŽENCA

·       OBRAZU ALEBO SOCHY

·       JEŽIŠA KRISTA

·       PANNY MÁRIE

·       SVÄTÉHO

·       SVIEC

·       MODLITEBNEJ KNIHY

·       DEVOCIONALII

 

VECÍ

·        ADVENTNÉHO VENCA

·        BETLEHEMOV

·        VODY MIMO SLÁVENIA OMŠE

·        DOMU

·        NOVEJ ÚRODY

·        VÍNA

·         VOZIDLA